Number of the records: 1  

Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních

  1. Gindely, Antonín, 1829-1892

    Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních / sepsal A. Gindely ; česky upravil Konst. Jos. Jireček. Díl I, Věk starý. -- 2., přeprac. vyd. -- V Praze : F. Tempský, 1877. -- 321 s., mapy. -- S četnými obrazy k objasnění starověké vzdělanosti a se dvěma kamenopisnýma mapama.
    I. Jireček, Konstantin Josef, 1854-1918


    dějepis * střední školy * učebnice * historický fond učebnic
    372 * 93

Number of the records: 1