Number of the records: 1  

Normální učebné osnovy pro obecné školy s českým vyučovacím jazykem v Čechách a na Moravě

  1. Normální

    Normální učebné osnovy pro obecné školy s českým vyučovacím jazykem v Čechách a na Moravě. -- Praha : Školní nakladatelství, 1939. -- 82, xiv s. -- 21032.

    čeština * obecné školy * učební osnovy
    371

Number of the records: 1