Number of the records: 1  

Učební osnovy základní školy

  1. Učební

    Učební osnovy základní školy : matematika 5. - 8. ročník : matematicko-fyzikální praktika (Povinně volitelná a nepovinný předmět) 7. - 8. ročník : cvičení z matematiky (Nepovinný předmět) 5. - 8. ročník Učební osnovy základní školy. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. -- 47 s. -- (Učební osnovy základní školy). -- ISBN : 4.

    matematika * základní školy * učební osnovy
    371 * 51

Number of the records: 1