Number of the records: 1  

Rakouské dějiny a ústava

  1. Letošník, Josef, 1847-1912

    Rakouské dějiny a ústava : učebnice dějepisné pro ústavy učitelské. Díl III., (Pro třetí ročník) / sepsal Jos. Letošník. -- 3. vyd. -- V Praze : F. Kytka, 1906. -- 193 s. : il., mapy, portréty.

    dějepis * Rakousko-Uhersko - dějiny * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Number of the records: 1