Number of the records: 1  

Přírodovědecké základy světového názoru

  1. Klika, Jaromír, 1888-1957

    Přírodovědecké základy světového názoru : závěr přírodopisného učiva pro nejvyšší třídu středních škol / napsali Jaromír Klika, František Ulrich. -- V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1936. -- 165 s. : il.
    I. Ulrich, František, 1899-1941


    přírodopis * přírodovědné předměty * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Number of the records: 1