Number of the records: 1  

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty

  1. Sedláček, August, 1843-1926

    Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty / August Sedláček ; zpracoval a k vydání připravil Vladimír Růžek. Svazek 2, Atlas erbů. Čechy (1. část). -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2001. -- 502 s. -- ISBN : 80-200-0933-7 (soubor) : Kč 345,00.
    I. Růžek, Vladimír, 1950-


    dějiny Česka * česká šlechta * rodové znaky * středověk * pečeti * atlasy

Number of the records: 1