Number of the records: 1  

Jak učíme na škole obecné v duchu nových učebných osnov

  1. Jak

    Jak učíme na škole obecné v duchu nových učebných osnov / upravil O. Kriebel. -- 2. přeprac. a dopl. vyd. -- V Praze : Československá grafická Unie, 1937. -- 313 s. -- 11922.
    I. Kriebel, Otakar, nar. 1882


    vyučování * obecné školy * učební osnovy * historický fond učebnic
    371

Number of the records: 1