Number of the records: 1  

Všeobecný zeměpis

  1. Sobek, František, 1844-1913

    Všeobecný zeměpis. Díl druhý pro druhou a třetí třídu škol gymnasijních a druhou až čtvrtou třídu realní / napsal František Sobek. -- 3. vyd. -- V Praze : I.L. Kober, 1895. -- 154 s.

    zeměpis * gymnázia * reálné školy * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Number of the records: 1