Number of the records: 1  

Československé dějiny

  1. Husa, Václav, 1906-1965

    Československé dějiny : učebnice pro třetí (jedenáctý) ročník střední všeobecně vzdělávací školy / Václav Husa. -- Vyd. 3. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962. -- 294 s. -- (Učebnice pro střední všeobecně vzdělávací školy).

    dějepis * učebnice
    93 * 372

Number of the records: 1