Number of the records: 1  

Deutsche Sprachlehre für die Oberklassen der Mittelschulen mit čechoslovakischer Unterrichtssprache nebst orthographischem Wörterverzeichnis

  1. Hanuš, Otakar, 1877-1969

    Deutsche Sprachlehre für die Oberklassen der Mittelschulen mit čechoslovakischer Unterrichtssprache nebst orthographischem Wörterverzeichnis / verfaszt von Otakar Hanuš und Eduard Ouředníček. -- 2., verb. Aufl. -- Praha : Československá grafická Unie, 1934. -- 204 s. -- Obsahuje německo-český slovníček.
    I. Ouředníček, Eduard, 1859-1947


    němčina * jazykové učebnice * historický fond učebnic * učebnice středních škol

Number of the records: 1