Number of the records: 1  

Československé dějiny do roku 1918

  1. Husa, Václav, 1906-1965

    Československé dějiny do roku 1918 / Václav Husa. -- 12. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. -- 265 s. -- (Učebnice pro gymnázia a střední odborné školy).

    dějepis * střední odborné školy * gymnázia * učebnice
    93 * 372

Number of the records: 1