Number of the records: 1  

Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské

  1. Zachystal, František, 1868-1937

    Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské. Díl první, (Pro první ročník) / napsal Frant. Zachystal. -- Vyd. 5., přeprac. -- V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1931. -- 180 s. : il., mapy.

    zeměpis * regionální geografie světa * učebnice středních škol * historický fond učebnic