Number of the records: 1  

Theoreticko-praktická nauka o zpěvu

  1. Janoušek, František Vítězslav, 1845-1897

    Theoreticko-praktická nauka o zpěvu : pro žáky vyšších tříd škol národních, jakož i pro školy měšťanské / sepsal Frant. V. Janoušek. -- V Praze : I.L. Kober, 1872. -- 129 s.

    hudební výchova * vyučování hudební výchovy * národní školy * měšťanské školy * historický fond učebnic
    371 * 78

Number of the records: 1