Number of the records: 1  

Příručka mravouky pro školy obecné

  1. Novotný, Oldřich Josef, 1885-1964

    Příručka mravouky pro školy obecné / napsal Oldra J. Novotný. -- V Praze : Nákladem Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1921. -- 144 s. -- (Sbírka časových spisů pedagogických ke školské praksi ; 7).

    etická výchova * občanská výchova * učebnice základních škol * historický fond učebnic

Number of the records: 1