Number of the records: 1  

Dr. Jana Crüger-a přírodozpyt pro školy obecné

  1. Crüger, Jan

    Dr. Jana Crüger-a přírodozpyt pro školy obecné. -- V Praze : Spolek učitelek, 1877. -- 103 s. -- S 92 dřevorytinami. -- Volně zpracováno podle 14. vyd.

    fyzika * přírodozpyt * obecné školy * učebnice * historický fond učebnic
    53 * 372

Number of the records: 1