Number of the records: 1  

Učebnice dějepisu pro měšťanské školy

  1. Mlčoch, Jan, nar. 1889

    Učebnice dějepisu pro měšťanské školy / Jan Mlčoch. I. pro první třídu, Starověk. -- V Praze : Československá grafická unie, 1935. -- 111 s., obr. příl., 3 mapy. -- S 54 obrázky a 2 mapkami v textu a 4 náčrty a 3 barevnými mapkami v příloze. -- Upravena podle normálních učebných osnov z roku 1932.

    dějepis * měšťanské školy * učebnice * historický fond učebnic
    372 * 93

Number of the records: 1