Number of the records: 1  

Obecná pedagogika pro učitelské ústavy

  1. Švadlenka, František, 1878-1931

    Obecná pedagogika pro učitelské ústavy / napsal Frant. Švadlenka. -- 3. vyd. -- V Praze : Knihkupectví B. Stýbla, 1924. -- 177 s. -- 1708.

    pedagogika * pedagogické ústavy * učebnice * historický fond učebnic
    37 * 372

Number of the records: 1