Number of the records: 1  

Optimální působení tělesné zátěže a výživy

  1. Optimální působení tělesné zátěže a výživy (10. : 2003 : Hradec Králové, Česko)

    Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : X. interdisciplinární sjezd s mezinárodní účastí : 2. - 3. září 2003, Hradec Králové. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. -- 205 s. -- Jednotlivé články ze sborníku zpracovány. -- ISBN : 80-7041-989-X (kroužkový blok).
    I. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta II. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Hradci Králové III. Česká společnost tělovýchovného lékařství


    sport * tělesná zátěž * antropomotorika * tělesná výchova * výživa sportovce * sportovní výkonnost * sborníky konferencí

Number of the records: 1