Number of the records: 1  

Optimální působení tělesné zátěže a výživy

  1. Optimální působení tělesné zátěže a výživy (11. : 2004 : Hradec Králové, Česko)

    Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : sborník z [XI. ročníku] konference s mezinárodní účastí : 7. - 8. září 2004, Hradec Králové. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- 279 s. -- Jednotlivé články ze sborníku zpracovány. -- ISBN : 80-7041-666-1.
    I. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta II. Univerzita Hradec Králové. Katedra ekonomie a managementu III. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Hradci Králové IV. Česká společnost tělovýchovného lékařství


    sport * tělesná zátěž * antropomotorika * tělesná výchova * výživa sportovce * sportovní výkonnost * sborníky konferencí

Number of the records: 1