Number of the records: 1  

Přehled hospodářského zeměpisu světa

  1. Matoušek, Vladimír, 1910-

    Přehled hospodářského zeměpisu světa : [pro 2. pololetí devátého ročníku dvanáctiletky a pro přechodné deváté ročníky základního vzdělávání na školách všeobecně vzdělávacích / zpracovali Vladimír Matoušek, Josef Doubrava]. -- Vyd. 2. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960. -- 47 s. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy).
    I. Doubrava, Josef, 1918-1986


    zeměpis * základní školy * hospodářský zeměpis * učebnice
    91 * 372

Number of the records: 1