Number of the records: 1  

Dějiny lidstva

  1. Lanyi, Karel, 1812-1856

    Dějiny lidstva. I., Dějiny starověkého lidstva / k užitku mládeži vyšších gymnasialních tříd sepsal Karel Lányi. -- Ve Vídni : V prodeji c.k. nakladatelstva školních kněh u sv. Anny na svatojanské ulici, 1852. -- xvi, 196 s.

    dějepis * dějiny starověku * učebnice středních škol - gymnázia * historický fond učebnic

Number of the records: 1