Number of the records: 1  

Český jazyk a literatura 6. - 9. ročník

  1. Český

    Český jazyk a literatura 6. - 9. ročník. -- Vyd. 11. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. -- 55 s. -- (Učební osnovy základní devítileté školy).

    čeština * literatura * základní školy * učební osnovy
    371 * 811.162.3 * 82

Number of the records: 1