Number of the records: 1  

Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy

  1. Dohnal, Miloň, 1924-2004

    Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy / [Miloň Dohnal]. -- 3. přeprac. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. -- 296 s. -- (Učebnice pro základní devítiletou školu).

    dějepis * základní školy * učebnice
    93 * 372

Number of the records: 1