Number of the records: 1  

Kvalita života a hodnotová preferencia slovenských vysokoškolákov

  1. Drotárová, Eva

    Kvalita života a hodnotová preferencia slovenských vysokoškolákov / Eva Drotárová-Lucia Drotárová. -- sign. 65868/041-I-3.
    In: Socialia 2004. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. -- Socialia 2004. -- s. 59-63.
    I. Drotárová, Lucia, 1973- II. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta


    život studentů * kvalita života * hodnotová orientace * vysokoškolští studenti * vysoké školy * sociologický výzkum * Slovensko * články ze sborníku
Number of the records: 1