Number of the records: 1  

Záškoláctvo u stredoškolskej mládeže a možnosti prevencie

  1. Hudecová, Anna

    Záškoláctvo u stredoškolskej mládeže a možnosti prevencie / Anna Hudecová. -- sign. 65868/041-I-3.
    In: Socialia 2004. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. -- Socialia 2004. -- s. 240-247.
    I. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta


    výchovné problémy * problémová mládež * školní prostředí * záškoláctví * střední školy * články ze sborníku