Number of the records: 1  

Příprava učitelů na práci s etnickými minoritami ve škole

  1. Švarcová, Eva, 1960-

    Příprava učitelů na práci s etnickými minoritami ve škole / Švarcová Eva. -- sign. 76040-III.
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. -- Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. -- s. 58-60.

    učitelská profese * národnostní menšiny * pedagogické problémy * články ze sborníku
Number of the records: 1