Number of the records: 1  

K obecné didaktice v diskurzivním kontextu pedagogických kompetencí učitelů

  1. K obecné didaktice v diskurzivním kontextu pedagogických kompetencí učitelů / Vrabcová (Králová) Daniela. -- sign. 76040-III.
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. -- Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. -- s. 105-108.

    didaktika vyučování * učitelská profese * články ze sborníku
Number of the records: 1