Number of the records: 1  

Cele i zasady nauczania tresci zywienia na kierunku edukaci

  1. Joksz-Skibińska, Beata

    Cele i zasady nauczania tresci zywienia na kierunku edukaci / Beata Joksz-Skibińska. -- sign. 80889/052-V.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. -- Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- s. 36-38.
    I. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta


    vzdělávání * vzdělávací cíle * výchovné zásady * články ze sborníku
Number of the records: 1