Number of the records: 1  

Rozvoj rovnováhových schopností žáků sportovní fotbalové třídy ZŠ

  1. Nová, Martina

    Rozvoj rovnováhových schopností žáků sportovní fotbalové třídy ZŠ / Martina Plojharová. -- sign. 78243/10-VI-796.
    In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. -- Optimální působení tělesné zátěže a výživy. -- s. 105-108.

    sport * tělesná výchova * fotbal * sportovní trénink * sportovní trénink * svalová rovnováha * články ze sborníku
Number of the records: 1