Number of the records: 1  

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006

  1. E-learning 2006 (Hradec Králové, Česko)

    Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 / [editor Jan Sedláček]. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. -- 377 s. + 1 CD-ROM. -- Multimediální příloha CD-ROM. -- Příspěvky z 7. semináře e-learning a 6. ročníku soutěže e-learning. Seminář a soutěž uspořádala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ve spolupráci se zájmovým sdružením EUNIS-CZ a Národním centrem distančního vzdělávání v Praze ve dnech 7. až 9. listopadu 2006.. -- Jednotlivé články ze sborníku zpracovány. -- ISBN : 80-7041-416-2.
    I. Sedláček, Jan


    vzdělávání * e-learning * distanční vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * technologie vzdělávání * mezinárodní konference * programovaná výuka * sborníky
    37

Number of the records: 1