Number of the records: 1  

Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka

  1. Slavíčková, Markéta

    Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka / Markéta Slavíčková, Josef Zita.
    In: Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. -- Proměny klienta služeb sociální práce. -- s. 180-183.
    I. Zita, Josef


    geriatrie * sociální práce * sociální služby * sociální péče * péče o seniory * senioři * články ze sborníku
Number of the records: 1