Number of the records: 1  

Základy techniky a ekonomiky pro II. ročník gymnasií s experimentální výukou základům techniky a ekonomiky

  1. Kunc, Antonín, nar. 1908

    Základy techniky a ekonomiky pro II. ročník gymnasií s experimentální výukou základům techniky a ekonomiky / [zpracoval Antonín Kunc]. Oddíl V. Oddíl VI, Technika a řízení společnosti. Výhledy do budoucnosti. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. -- 111 s.

    technická výchova * technika * gymnázia * učebnice
    62 * 372

Number of the records: 1