Number of the records: 1  

Junior schools students´expectations towards computer studies education

  1. Frejman, Mirosław

    Junior schools students´expectations towards computer studies education / Mirosław Frejman.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- 215 s.. -- 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- s. 66-72.

    technická výchova * počítačem podporovaná výuka * práce s počítačem * pedagogický výzkum * vyučování informatiky * informační a komunikační technologie * postoj k technice * názory žáků * články ze sborníku