Number of the records: 1  

Optimální působení tělesné zátěže a výživy

  1. Optimální působení tělesné zátěže a výživy (14. : 2007 : Hradec Králové, Česko)

    Optimální působení tělesné zátěže a výživy : s podtitulem Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : sborník příspěvků ze XIV. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí : 4. - 5. října 2007 v budově Objektu společné výuky UHK ..., Hradec Králové, Česká republika. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 322 s. + 1 CD-ROM. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- ISBN : 978-80-7041-513-9.
    I. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta II. Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu III. Fakultní nemocnice (Hradec Králové, Česko). Rehabilitační klinika


    sport * antropomotorika * tělesná výchova * sportovní trénink * tělesná zátěž * sportovní výkonnost * výživa člověka * léčebná rehabilitace * sborníky konferencí

Number of the records: 1