Number of the records: 1  

Experiment in integrated science teaching

  1. Kováčiková, Mária

    Experiment in integrated science teaching / Mária Kováčiková, Miroslav Prokša.
    In: 1st ed.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. -- Integration in science and technical education. -- s. 55-61.
    I. Prokša, Miroslav


    vyučování přírodovědných předmětů * vyučování fyziky * vyučování chemie * integrovaná výuka * obsah výuky * experimenty * základní školy * články ze sborníku
Number of the records: 1