Number of the records: 1  

Cesta pana Lva z Rožmitála po západní Evropě roku 1465-1467

  1. Cesta pana Lva z Rožmitála po západní Evropě roku 1465-1467 : podle jeho průvodců rytíře Šaška z Mezihoří a Gabriela Tetzela z Norimberka / František Slavík. -- V Telči : Emil Šolc, 1890. -- 127 s.
    I. Šašek z Bířkova, Václav, rytíř, 15. stol. II. Tetzel, Gabriel, ca 1426-1479


    z Rožmitálu, Lev, asi 1410-1485 * Šašek z Bířkova, Václav, rytíř, 15. stol. * Tetzel, Gabriel, ca 1426-1479 * 1465-1467 * šlechta - Česko - 15. století * cesty a pobyt - Evropa západní - 15. století * šlechtici - Česko - 15. století * Evropa západní - 15. století * cestopisy

Number of the records: 1