Number of the records: 1  

Státní ideje jako součást národní kultury v kontextu tzv. Euroústavy

  1. Krátký, Petr

    Státní ideje jako součást národní kultury v kontextu tzv. Euroústavy / Petr Krátký.
    In: Systémové pojetí kultury. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- Systémové pojetí kultury. -- s. 139-144.

    kultura * kulturní identita * kulturní vztahy * evropeizace * národní kultura * země Evropské unie * články ze sborníku
Number of the records: 1