Number of the records: 1  

Course on constrained PID control using real experiments

  1. Huba, Mikuláš

    Course on constrained PID control using real experiments / Mikuláš Huba, Peter Ťapák.
    In: E-learning 2007. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. -- s. 289-294.
    I. Ťapák, Peter


    e-learning * distanční vzdělávání * technologie vzdělávání * vzdělávací kurzy * články ze sborníku
Number of the records: 1