Number of the records: 1  

Hradecké ekonomické dny 2008

  1. Hradecké ekonomické dny 2008 (Hradec Králové, Česko)

    Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje regionů a států : vědecká konference : Hradec Králové, 5. a 6. února 2008 : sborník abstraktů / [výkonný redaktor Pavel Jedlička]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 168 s. + 1 CD-ROM. -- Sborník abstraktů z příspěvků konference. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- ISBN : 978-80-7041-202-2 (brož.).
    I. Jedlička, Pavel II. Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu


    regionální ekonomika * regionální management * regionální finance * regionální rozvoj * regiony * podnikání * sborníky konferencí * sborníky abstraktů

Number of the records: 1