Number of the records: 1  

Výchova k prosociálnosti jako součást kontaktní práce

  1. Klapal, Michal

    Výchova k prosociálnosti jako součást kontaktní práce / Michal Klapal.
    In: O výchově a volném čase. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- O výchově a volném čase. -- s. 49-52.

    sociální pedagogika * pedagogika volného času * volný čas * sociální dovednosti * volnočasové aktivity * články ze sborníku
Number of the records: 1