Number of the records: 1  

Rozwój i przyszłość techniki multimedialnej

  1. Musioł, Michał

    Rozwój i przyszłość techniki multimedialnej / Michał Musioł, Ryszard Gmoch.
    In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. -- s. 45-49.
    I. Gmoch, Ryszard


    vyučování * modernizace výuky * výukový software * informační a komunikační technologie * počítačem podporovaná výuka * didaktická technika * multimédia * články ze sborníku
Number of the records: 1