Number of the records: 1  

Syntaktický priming porozumění větám v češtině

  1. Smolík, Filip, 1975-

    Syntaktický priming porozumění větám v češtině = Syntactic priming of comprehension in Czech / Filip Smolík.
    In: Kognice 2008. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Kognice 2008. -- s. 85-93.

    kognitivní věda * kognitivní procesy * psycholingvistika * syntaktika * porozumění jazyku * výzkum * články ze sborníku
Number of the records: 1