Number of the records: 1  

Cnosť ako sociomorálny fenomén osobného a spoločenského žitia

  1. Cnosť ako sociomorálny fenomén osobného a spoločenského žitia / Martin Žilínek.
    In: Systémová bezpečnost. -- 1. vyd.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Systémová bezpečnost. -- s. 51-57.

    etika * společnost * hodnoty * ctnosti * články ze sborníku
Number of the records: 1