Number of the records: 1  

Mají didaktické inovace zelenou při přípravě a pedagogické praxi studentů

  1. Čapek, Robert, 1967-

    Mají didaktické inovace zelenou při přípravě a pedagogické praxi studentů? : nanejvýš žlutou! / Robert Čapek.
    In: Didaktika - opora proměn výuky. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- Didaktika - opora proměn výuky. -- s. 67-70.

    učitelé * vzdělávání učitelů * pedagogická praxe * studium učitelství * kvalita vzdělávání * pregraduální příprava * články ze sborníku