Number of the records: 1  

IKT a vzdelávanie

  1. Krelová, Katarína

    IKT a vzdelávanie / Katarína Krelová.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- s. 84-87.

    vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * počítačová gramotnost * modernizace výuky * informační a komunikační technologie * Slovensko * články ze sborníku
Number of the records: 1