Number of the records: 1  

Stupeň prípravy študentov technických odborov na prácu s internetom

  1. Miština, Juraj

    Stupeň prípravy študentov technických odborov na prácu s internetom / Juraj Miština.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- s. 110-113.

    učitelská profese * vyučování technických předmětů * pregraduální příprava * výzkum * vzdělávání učitelů * počítačová gramotnost * internet * články ze sborníku
Number of the records: 1