Number of the records: 1  

Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV-VI

  1. Rybakowski, Marek

    Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV-VI / Marek Rybakowski.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- s. 130-133.

    dopravní výchova * základní školy * bezpečnost silničního provozu * vzdělávací cíle * 2. stupeň ZŠ * články ze sborníku
Number of the records: 1