Number of the records: 1  

Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009

  1. eLearning 2009 (Hradec Králové, Česko)

    Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009 / [editoři Jan Sedláček, Hana Šafránková]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- 335 s. : il. + 1 CD. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- ISBN : 978-80-7041-971-7 (brož.).
    I. Sedláček, Jan II. Šafránková, Hana III. Univerzita Hradec Králové


    vzdělávání * e-learning * technologie vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * multimediální výukové programy * online kurzy * sborníky konferencí

Number of the records: 1