Number of the records: 1  

Pregraduální příprava studentů primárního vzdělávání na PdF UHK s modulem dramatické výchovy v návaznosti na RVP ZV

  1. Kotková, Věra, 1960-

    Pregraduální příprava studentů primárního vzdělávání na PdF UHK s modulem dramatické výchovy v návaznosti na RVP ZV / Věra Kotková.
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. -- s. 75-82 : il.

    učitelská profese * studium učitelství * pregraduální příprava * tvořivá dramatika * vzdělávání učitelů * dramatická výchova * články ze sborníku
Number of the records: 1