Number of the records: 1  

E-learning ve výuce rozhodovacíh modelů

  1. Voříšková, Andrea

    E-learning ve výuce rozhodovacíh modelů / Andrea Voříšková, Radka Svobodová.
    In: eLearning 2009. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. -- s. 304-306 : 2 obr.
    I. Svobodová, Radka


    e-learning * počítačem podporovaná výuka * systémové inženýrství * vysoké školy * vzdělávací programy * praktická cvičení * rozhodovací proces * články ze sborníku
Number of the records: 1